เข้าสู่ระบบ
                                           

                                           


ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบบริการการศึกษา (Reg System)

การสมัครเข้าใช้งาน Google Apps (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น) ภายใต้โดเมน rbru.ac.th คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาใช้ Username และ Password เดียวกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนอีเมลออนไลน์
  2. เมื่อท่านกดปุ่ม Register แล้วระบบตรวจสอบข้อมูลของท่าน จากนั้นให้ท่านใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ ตามช่องที่กำหนดให้
  3. หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลและแจ้ง ชื่ออีเมลและรหัสผ่านให้ทราบ
  4. การใช้งานอีเมล ท่านจะสามารถ Login เข้าใช้งานได้ใน 1 วันทำการถัดไป เช่น สมัครวันจันทร์จะสามารถใช้งานได้วันอังคาร หรือสมัครวันศุกร์จะสามารถใช้งานได้วันจันทร์
  5. เมื่อ Login เข้าใช้งาน Email ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสทันที
  6. ท่านสามารถใช้งาน Email ได้ที่ https://accounts.google.com หรือ www.gmail.com
  7. หากมีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียน Email ออนไลน์ได้หรือเข้าใช้งาน Email ไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ งานระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 039-319111 ต่อ 10920
  8. กรณีลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก