มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย ในการนำ Google Apps มาใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ แอปพลิเคชันที่ให้บริการได้แก่ อีเมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ Drive Google+ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล แก่ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ และไม่มีโฆษณาแทรก ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
รูปแบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานเป็นดังนี้
สำหรับนักศึกษา

Thumbnail [200x250]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต้องทำการลงทะเบียนใช้งาน Google Apps For Education ก่อน โดยคลิกเลือกที่ ลงทะเบียน Google Apps จึงจะสามารถใช้งานได้ และสามารถ Login เข้าสู่ระบบ เพื่่อใช้งานภายหลัง 1 วัน นับจากวันที่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้ว อ่านข้อมูลการใช้งานได้ที่ คู่มือการเปิดใช้งาน RBRU Google Apps For Education (สำหรับนักศึกษา)

นิสิตที่จบการศึกษาแล้วจึงควรมีอีเมลสำรองอื่น หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่นในการใช้งานด้วย
สำหรับบุคลากร

Thumbnail [200x250]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถเข้าใช้งาน RBRU Google Apps For Educationได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียน สามารถเลือก Login เข้าสู่ระบบ ได้ทันที โดยรูปแบบการใช้งานนั้นชื่อบัญชีผู้ใช้งานจะเหมือนกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) ตามด้วย @rbru.ac.th เช่น บุคลากรชื่อ นายเอกนรินทร์ สร้อยศรี (Mr. Eknarin Sroisree) บัญชีผู้ใช้งานคือ eknarin.s@rbru.ac.th และรหัสผ่านในการใช้งานครั้งแรกจะเป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที อ่านคู่มือการใช้งานได้ที่ คู่มือการเปิดใช้งาน RBRU Google Apps For Education (สำหรับบุคลากร)

สำหรับบุคลากร บัญชีจะหมดอายุทันทีเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยกเว้น บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
Login เข้าสู่ระบบ


Thumbnail